Wiadomości

SEAT S.A. zwiększy produkcję energii odnawialnej. W tym celu zainstaluje 39 000 paneli słonecznych

 • Program rozbudowy SEAT al Sol 2 rozpocznie funkcjonowanie w 2024 roku.
 • Firma zainstaluje panele słoneczne, rozmieszczając je w trzech różnych zakładach produkcyjnych, oferując dodatkowe 21 MW (megawatów) mocy.
 • Rozbudowa będzie generować 29 milionów kWh rocznie, co wystarczy do pełnego naładowania pół miliona modeli CUPRA Born.
 • Projekt ten stanowi ważny kamień milowy w planie dekarbonizacji przedsiębiorstwa i podkreśla transformację firmy w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności.

Firma SEAT S.A. potroi swoją zdolność do samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej dzięki montażowi 39 000 nowych paneli słonecznych w ramach budowy elektrowni SEAT al Sol 2. Rozbudowa zakładu SEAT al Sol obejmie instalację paneli słonecznych na powierzchni 233 000 m2 w zakładach produkcyjnych w Martorell, El Prat i Barcelonie. Projekt ten podkreśla działania przedsiębiorstwa SEAT S.A. na rzecz dekarbonizacji procesów produkcyjnych i wzmacnia zaangażowanie firmy w bardziej zrównoważoną mobilność.

SEAT al Sol 2 będzie jedną z największych w Europie instalacji pod względem samowystarczalności energetycznej. Elektrownie zaoferują dodatkowe 21 megawatów (MW) mocy, samodzielnie generując szacunkowo 29 gigawatogodzin (GWh) czystej energii rocznie, co wystarczy do pełnego naładowania pół miliona elektrycznych modeli CUPRA Born. Ta czysta energia uzupełni wykorzystanie certyfikowanej zielonej energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych we wszystkich obiektach firmy, bez dodatkowej emisji CO2.

– Elektrownia SEAT al Sol 2 wzmacnia proces dekarbonizacji naszych zakładów i podkreśla znaczenie odnawialnych źródeł energii jako konkurencyjnego elementu w naszej branży. Rozbudowa projektu jest częścią największego procesu transformacji w historii firmy SEAT S.A., który wyznacza nową erę elektromobilności – podkreśla Markus Haupt, wiceprezes wykonawczy SEAT S.A. ds. produkcji i logistyki.

Dekada projektu SEAT al Sol

Elektrownia słoneczna SEAT al Sol rozpoczęła swoją działalność w 2013 r. w Martorell. Zamontowano w niej łącznie 53 000 paneli, które rocznie zapobiegają emisji 4 250 ton CO₂. Elektrownia oferuje 11 MW mocy i generuje 17 GWh czystej energii rocznie.

SEAT al Sol 2 stanowi przedłużenie tej inicjatywy, a obydwa projekty będą funkcjonować równolegle. Dzięki nowej inicjatywie, elektrownie będą wspólnie odpowiedzialne za produkcję 32 megawatów (MW) mocy i generowanie 46 gigawatogodzin (GWh) energii odnawialnej rocznie.

Nowe instalacje fotowoltaiczne zostaną opracowane we współpracy z CONECTA2 ENERGÍA, hiszpańską niezależną firmą specjalizującą się w obrocie energią. Ich uruchomienie zaplanowano na 2024 rok. Panele słoneczne w ramach SEAT al Sol 2 zostaną zamontowane zarówno w trzech zakładach produkcyjnych, jak i parkingach pracowniczych wokół zakładu w Martorell, maksymalizując zrównoważone wytwarzanie energii.

Krok SEAT S.A. ku elektromobilności

SEAT S.A. przechodzi obecnie największą transformację w swojej historii. Fabryka hiszpańskiego producenta w Martorell, która w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia, od 2025 roku będzie produkować w pełni elektryczne samochody dla marek CUPRA i Volkswagen. W tym celu w przedsiębiorstwie opracowano plan transformacji przemysłowej, organizacyjnej i kulturowej, który odzwierciedla silne zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.

Program dekarbonizacji firmy SEAT S.A. wyznacza drogę do redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu produkcyjnym samochodów. Celem przedsiębiorstwa jest zmniejszenie w ciągu 12 lat emisji produkcyjnej o 50% w 2030 r. Powyższe działania ma stanowić kolejny krok w kierunku neutralności firmy pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., zgodnie z celami Grupy Volkswagen w zakresie dekarbonizacji. Główny impuls do jego osiągnięcia stanowią elektryfikacja floty samochodowej, wykorzystanie zielonej energii do ładowania pojazdów elektrycznych, wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dekarbonizacja produkcji w zakładach firmy.

Warto wiedzieć

Co – oprócz aspektu wysokich kwalifikacji i dostępności pracowników - czyni Polskę wyjątkową dla branży motoryzacyjnej?

 • Dostępność Transportowa – Zrealizowane (3 249 km) oraz planowane (4 400 km) w najbliższych latach inwestycje w rozwój autostrad i dróg ekspresowych przełożą się wkrótce na 5. pozycję Polski w Europie pod względem długości sieci dróg najwyższej kategorii (wyprzedzając Wielką Brytanię). Także znaczące inwestycje w rozwój terminali portowych, szczególnie kontenerowych - pozwoliło na pozyskanie przez polskie porty regularnych połączeń obsługiwanych przez największe statki z Azją i resztą Europy. De facto, polskie porty stają się bramą dla transportu morskiego dla krajów regionu.
 • Możliwości Kooperacyjne – Obecność ponad 660 firm poddostawczych z certyfikatem IATF 16949:2016, jak również cztery fabryki pojazdów samochodowych (2 x VW Pojazdy Użytkowe, FCA oraz Grupa PSA z fabryką Opla), 6 fabryk autobusów (Solaris, MAN, Scania, Volvo, Autosan, URSUS/AMZ) oraz jedna fabryka pojazdów ciężarowych MAN stanowią o szansach współuczestniczenia w tworzeniu wartości dodanej tego sektora. Specjalnością Polski jest produkcja silników samochodowych czego przykładem są fabryki Volkswagena, Toyoty (dwa zakłady), FCA, Opla oraz obecnie budowany zakład Daimlera. Nie bez znaczenia pozostaje również geograficzna bliskość  pozostałych krajów regionu Europy Centralnej o rozwiniętym sektorze motoryzacyjnym,
 • E-Mobilność – Oficjalnym priorytetem dla kraju jest rozwój elektromobilności. Specjalne programy ulg oraz dofinansowania dla producentów (program E-bus), jak również wspierające rozwój infrastruktury na rzecz e-mobilności stworzą dodatkowe szanse biznesowe. Szacowana łączna wartość programów związanych z tym zagadnieniem może wynieść w okresie najbliższych dziesięciu lat nawet 19,4 mld PLN.
 • Efektywność Finansowa – Atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych obejmujący bezpośrednie wsparcie gotówkowe oraz zwolnienia podatkowe to jeden z elementów mających wpływ na wyniki finansowe. Niemniej ważna jest także organizacja pracy oraz pozostałe koszty operacyjne, które w Polsce pozostają na konkurencyjnym poziomie. Przykładowo, w zakresie obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych procentowa wielkość narzutu na wynagrodzenia brutto płatna przez pracodawcę osiąga w Polsce drugi najniższy poziom wśród krajów regionu.
 • Działalność B+R – Dojrzały ekosystem współpracy z uczelniami oraz wysoka jakość kształcenia stwarzają solidne podwaliny pod rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Centra B+R takich firm jak ZF TRW, Delphi, Wabco, Faurecia, Nexteer, Tenneco, Eaton, Valeo, Mahle, GKN Driveline są tego dobrym przykładem.

W ostatniej dekadzie Polski przemysł motoryzacyjny odnotował 100% wzrost mierzony produkcją sprzedaną. Ten niebagatelny sukces, czyniący motoryzację drugim największym sektorem przemysłowym w Polsce (10,1% udziału), nie jest kwestią przypadku, ale rezultatem konsekwentnej pracy przedsiębiorców oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Zarówno w wymiarze liczb bezwzględnych, jak również w ujęciu jakościowym Polska w tej części Europy to kraj o największej liczbie osób w wieku produkcyjnym posiadających solidne wykształcenie techniczne, zarówno na poziomie średnim jak i wyższym. 1,4 mln studentów, z czego ponad 300 tys. na kierunkach inżynierskich stanowi potencjał, który przekłada się bezpośrednio na znakomite wyniki finansowe oraz jakościowe firm inwestujących w Polsce.

Aspekt wielkości kraju, jego zróżnicowania regionalnego i dostępu do zasobów kadrowych jest szczególną przewagą Polski w regionie Europy Centralnej w czasie kiedy walka o talenty przekłada się bezpośrednio na możliwość dalszego rozwoju firm motoryzacyjnych.

Warto zauważyć, iż wydajność pracy na jednego zatrudnionego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce wyniosła w 2016 r. 770,9 tys. PLN, co pozycjonuje motoryzację wśród najbardziej wydajnych sektorów przemysłu przetwórczego.

Co – oprócz aspektu wysokich kwalifikacji i dostępności pracowników - czyni Polskę wyjątkową dla branży motoryzacyjnej?

 • Dostępność Transportowa – Zrealizowane (3 249 km) oraz planowane (4 400 km) w najbliższych latach inwestycje w rozwój autostrad i dróg ekspresowych przełożą się wkrótce na 5. pozycję Polski w Europie pod względem długości sieci dróg najwyższej kategorii (wyprzedzając Wielką Brytanię). Także znaczące inwestycje w rozwój terminali portowych, szczególnie kontenerowych - pozwoliło na pozyskanie przez polskie porty regularnych połączeń obsługiwanych przez największe statki z Azją i resztą Europy. De facto, polskie porty stają się bramą dla transportu morskiego dla krajów regionu.
 • Możliwości Kooperacyjne – Obecność ponad 660 firm poddostawczych z certyfikatem IATF 16949:2016, jak również cztery fabryki pojazdów samochodowych (2 x VW Pojazdy Użytkowe, FCA oraz Grupa PSA z fabryką Opla), 6 fabryk autobusów (Solaris, MAN, Scania, Volvo, Autosan, URSUS/AMZ) oraz jedna fabryka pojazdów ciężarowych MAN stanowią o szansach współuczestniczenia w tworzeniu wartości dodanej tego sektora. Specjalnością Polski jest produkcja silników samochodowych czego przykładem są fabryki Volkswagena, Toyoty (dwa zakłady), FCA, Opla oraz obecnie budowany zakład Daimlera. Nie bez znaczenia pozostaje również geograficzna bliskość  pozostałych krajów regionu Europy Centralnej o rozwiniętym sektorze motoryzacyjnym,
 • E-Mobilność – Oficjalnym priorytetem dla kraju jest rozwój elektromobilności. Specjalne programy ulg oraz dofinansowania dla producentów (program E-bus), jak również wspierające rozwój infrastruktury na rzecz e-mobilności stworzą dodatkowe szanse biznesowe. Szacowana łączna wartość programów związanych z tym zagadnieniem może wynieść w okresie najbliższych dziesięciu lat nawet 19,4 mld PLN.
 • Efektywność Finansowa – Atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych obejmujący bezpośrednie wsparcie gotówkowe oraz zwolnienia podatkowe to jeden z elementów mających wpływ na wyniki finansowe. Niemniej ważna jest także organizacja pracy oraz pozostałe koszty operacyjne, które w Polsce pozostają na konkurencyjnym poziomie. Przykładowo, w zakresie obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych procentowa wielkość narzutu na wynagrodzenia brutto płatna przez pracodawcę osiąga w Polsce drugi najniższy poziom wśród krajów regionu.
 • Działalność B+R – Dojrzały ekosystem współpracy z uczelniami oraz wysoka jakość kształcenia stwarzają solidne podwaliny pod rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Centra B+R takich firm jak ZF TRW, Delphi, Wabco, Faurecia, Nexteer, Tenneco, Eaton, Valeo, Mahle, GKN Driveline są tego dobrym przykładem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *